fbpx

Курсове за деца и ученици

Детски център - Занималня

Детски център - Занималня

Admission Open

Създадохме Детски център "Материка" с голяма любов към децата и тяхната индивидуалност. За нас това е онова място, където децата потопени в красива, уютна и защитена среда да могат да се изградят като здрави, толерантни и щастливи хора, които постигат високи академични резултати и имат смелостта да следват мечтите си. 

В КАКВО ВЯРВАМЕ 

Ние разчупваме модела на обикновената Занималня. 

Писането на задължителните домашни работи от училище са една малка част от онова, на което се учат децата.

Ние вярваме, че ако пробудим и задържим интереса на детето, ако разиграем под формата на дидактически игри материала, който е взет или предстои да бъде взет в училище, ако го подкрепим да пише свои разкази, за да се научи да се изразява правилно, без да допуска грешки, то ще остава дълго време любопитно за нови неща.  Ще остава жадно за нови изследователски проекти, които ще обогатят знанията и културата му.

Затова в работата си прилагаме различни методи  - Сугестопедия, неформално обучение, учене чрез преживяване, емпатия, проекто -базирано обучение и др., за да постигнем целите си. 

 КАКВО НИ РАЗЛИЧАВА ОТ ОСТАНАЛИТЕ МЕСТА 

- Поставяме си високи цели и стимулираме децата да дават най - доброто от себе си. Това не винаги е плавен и автоматичен процес, но ние притежаваме нужните познания, любов и търпение, за да научим Вашите деца да бъдат самостоятелни и отговорни в образователния процес. 

- Създаваме необходимите навици за самостоятелно учене, което често се пропуска в сегашната образователна система, но е много важно за формирането на уменията за учене. Всяко дете пише своята домашна работа самостоятелно, като при необходимост пита преподавателя в групата. Всяка домашна работа се проверява от учителя, коригира се при необходимост, детето нанася корекциите  и след това преподавателят отново проверява домашната работа. 

- За всяко дете има свой личен план за развитие  

- Създаваме един свят, наситен с класическо изкуство и красота - красота в представянията , красота наоколо , красота във взаимоотношенията, свят  в който те обичат да се връщат всеки ден .

Основна задача през първия месец е да установим как учи детето, кои неща го интересуват, кои предмети възприема с лекота и при кои има нужда от подкрепа. На базата на това преподавателят създава специален учебен план за надграждане и развитие, който се актуализира през цялото време. След като детето приключи със задължителното домашно за деня, то е стимулирано под различни форми да прави  допълнителни неща, които да отработват пропуските. 

- Работата в екип, отговорност, толерантност и приятелство - това нещата, на които учим всички деца, които споделят времето си с нас в "Материка" . Преподавателите разработват и прилагат в своята работа различни игри за емоционално и личностно развитие, с което изграждат прекрасни взаимоотношения с децата. От самото начало се приемат общи правила на групата, споделени и предложени от самите деца, които след това се съобразяват с тях и се научават постепенно да поемат отговорност за своето поведение.

- Ние многократно надхвърляме  материала, който е взема в училище. 

Развиваме въображението с различни езикови и дидактически игри, активираме граматиката с диктовки или създавамеприказки и истории. Изготвяме различни математически игри и предизвикателства, които често надхвърлят материала на децата от съответния клас . Така децата от 1 и 2 клас с удоволствие  събират и изваждат шестцифрени числа, част от математическата игра БИНГО .  

- Използваме в работата си методите Сугестопедия и неформално обучение, обучение през игри, приказки и истории.

Ние  сме изучили и прилагаме в практиката си различни методи за постигане на високи резултати. В основата ни е метода Сутестопедия , като неговите 7 закона, принципи и средства се прилагат навсякъде в неразривна цялост. 

- Преподавателите са професионалисти, специалисти по Начална и предучилищна педагогика, които постоянно повишават квалификацията си чрез различни обучения. Те са обучени да организират един различен комуникативен и учебен процес, който възпитава и развива интелекта на децата. Правят го с много вяра, любов и търпение. Създават спокойна среда, наситена с много стимули, класическа музика и хармония.  

- Постоянно се обучаваме, повишаваме квалификацията си и обогатяваме собствените си личности  - ние вярваме, че човек може да бъде добър Учител, само ако постоянно разширява собствения си кръгозор, повишава личните си умения и знания и се интересува от всичко ново, различно и интересно в света около нас. Само тогава ще можем да предоставим на децата богатапалитра от различни знанияумения и възможности, от които те ще черпят с вдъхновение и според това кой от каквото има нужда.

 

КАК ПРОТИЧА ДЕНЯТ ПРИ НАС

За децата, които са втора смяна на училище

-      Посрещаме децата всеки ден в 8.30

-      Подготовка на домашните работи,

-       Лични проекти, допълнителни занимания, надграждащи и развиващи различни образователни и личностни умения за децата, които са втора смяна на училище  или

-      Подаване на различен материал, който предстои да бъде взети и допълнителен такъв , като предметите са интегрирани по много интересен начин в една обща история. След това се правят разработки за активиране на материала чрез различни игри, групови и лични проекти, споделяне и др.

-      Обяд в ресторант „Халбата“

-      Водене до съответните училища

За децата, които са първа смяна на училище

-      посрещане от съответните училища според програмата и водене на обяд

-      Обяд в ресторант „Пчела“

-      Връщане в „Материка“

-      При хубаво време има свободни игри на въздух в двора на „Материка“

-      При лошо време – занимания по интереси, творчество, образователни игри, четене на любими приказки под съпровод на класическа музика и др.

-      Подготовка на домашни работи за следващия ден

-      Лични проекти, допълнителни занимания, надграждащи и развиващи различни образователни и личностни умения за децата, които са втора смяна на училище  или

-      Подаване на различен материал, който предстои да бъде взети и допълнителен такъв , като предметите са интегрирани по много интересен начин в една обща история. След това се правят разработки за активиране на материала чрез различни игри, групови и лични проекти, споделяне и др.

-      Вземане на децата от „Материка“ – 17.30

Поемаме водене и вземане от училище на деца от училищата „Св. Климент Охридски“, „Св.св. Кирил и Методий“ и 8 СОУПЧЕ „А. С. Пушкин“.

От всички останали части на града воденето и взимането на децата е ангажимент на родителите. Можете да ги водите или вземете от ресторант „Пчела“ или от „Материка“ .

 

КАК ОРГАНИЗИРАМЕ ОБУЧЕНИЕТО НА ДЕЦАТА

 

-      Във всяка група има максимум 10 деца

-      Всяка група има основен преподавател, който се грижи за децата и преподавател – помощник, който помага в различни моменти от общата работа

-      Всяка група има свой Дневник, където всекидневно се записват домашните работи на всяко дете и всички негови допълнителни работи за деня, според плана за развитие на детето

-      Всеки ден освен задължителните домашни работи, се преподава по различен начин, чрез игра или история материал, който не е бил разбран или който предстои да бъде взет в училище. Следвайки собствения ритъм на децата в групата по този начин постепенно се изчистват пропуските или неразбраните неща от училище, повишава се увереността, че всеки разбира и може сам да се справи с възложените задачи и не на последно място, изгражда се утвърждението, че когато и да се наложи, детето знае и може да се представи отлично.

-      Всеки ден , освен задължителните домашни работи, се правят и много допълнителни работи, които развиват надграждат знанията и усъвършенстват уменията. Използвайки метода сугестивна – десугестивна педагогика, ние подаваме  много материал, като интегрираме всички предмети, върху които се работи всекидневно – нови знания по БЕЛ, математика, човек и природа, човек и общество, класически изкуство и танц, песни и т.н Под формата на различни игри, групови и индивидуални проекти, лични представяния и др. децата активират и разработват новия материал. Така вътре се вплитат

допълнителни писмени работи по бълг.език , диктовки, преразкази или съчинения на определена тема; специално разработени математически игри, които развиват възможностите за бързо пресмятане и логическото мислене за решаване на текстови задачи.

- Всички писмени работи се съхраняват в специално Портфолио на всяко дете.

Колегите начални преподаватели са специалисти и работят с децата както върху основните предмети, така върху усвояването на лексиката и граматиката на чужд език. Колегите имат допълни специализации по Английски и/ или Руски езици. 

 

 

За допълнителна информация и записване : тел 0887 92 57 57 

 

Линк зазаписване 

 

КАКВО ОЩЕ:

Всеки ученик, който е записан в Занималнята ползва отстъпка от Курса по Английски език , в който използваме метода на Сугестопедията.
Всеки ученик, който е записан в Занималнята ползва отстъпка от Школата по математика , в която използваме метода на Сугестопедията .
Изявата на всички деца, които са записани на школа по математика и желая да се явяват на математически състезания, се спонсорира от Фондация "МАтерика" .

Subject List (1 Subject)

Course Teacher (1 Teacher)

Ефтимия Ковачева

Ефтимия Ковачева

Детски център & Занималня

_________________________________

Офис 1

Варна

бул. "Мария Луиза" 28

+359 887 925757

office@materika.net

Офис 2

Варна

бул. "Мария Луиза" 31

+359 882 953535

office2@materika.net

Офис Лозенец

София

ул. "Плана планина" 1

+359 886 936363

lozenetz@materika.net

© 2015 Materika Foundation. All Rights Reserved.