fbpx

Новини & Блог

Previous Next

 

 Всяка събота точно в 9.00 Гери Ганчева, преподавател по математика,  отваря вратата на Материка 2 - новия офис, който наскоро открихме съвсем близо до Морската градина. След около десетина минути весели гласчета изпълват рецепцията на офиса и стаите се изпълват с деца от различни класове.

Гери кани своите ученици в прекрасно подготвената класна стая, къде ученето на математика е част от голямата история, която е подготвила за тях. По стените има табла с различни правила, които са красиво допълнение на интериора наоколо.

Децата се събират и в началото всеки споделя как се чувства, какво е преживял предната седмица, има ли нещо , което не е разбрал и докъде са стигнали с материала за училище. И после ...

После започват предвидените дейности за школата, които Гери  е подготвила през цялата минала седмица. Най -важното , на което винаги обръща внимание, е как да обясни и да поднесе материала така, че да отговаря на различните стилове на учене и възприемане от личностите на децата. Затова материала в школата е старателно подбран , като дейностите са съобразени с различните начини за възприемане на информация. Това докосва личността на всяко дете, то възприема с лекота поднесения материал, а многократното завъртане на различни задачи затвърждава умението на децата да могат да ги решават. 

 

И децата участват в много и различни предизвикателства, в които заедно учат, решават и споделят много умения. Освен затвърждаването и подаването без да усетят на новите знания, тук се учат на работа в група и умения за представяне на решения и обесняването им пред другите. Защото, както знаем от Пирамидата на ученето, само онзи който може да го преподаде по лесен начин на останалите, разбира в дълбочина смисъла на онова, което прави . И резултатите не закъсняват - отлични оценки в училище, постепенно страхът от изпитване отстъпва място на увереността, че си подготвен и ще се справиш, справят се с тестовете, които им подготвяме за всеки час в школата. Защото теста при нас е само средство да се видиш докъде си стигнал по пътя и какво още ти трябва, за да постигнеш прекрасен краен резултат. 

 

 

 

Начина , по който Гери  подрежда знанието и създава уменията за решаване на задачи в своите школи, се основава на няколко метода, на които сме стъпали, за да създадем уникалния модел на работа в МАТЕРИКА. Сугестопедията ни дава възможност да подредим средата наоколо така, че тя да подпомата подсъзнателното учене и възприемане. Играта , като част от цялото представяне на нещата, преживяването, което се създава във всяка школа помагат за усещането, че всичко се възприема лесно и че математиката не е трудна, особено в 5 клас.  Гери предварително си е задала целите за този час, внимателно е подбрала своите дейности, за да ги постигне и своевременно си записва постиженията на децата и резултатите от всяка дейност / игра. За да може следващата седмица да ги анализира  да обсъди особеностите със своя ментор Стефка Петрова и заедно да планират следващите действия. 

Ако и вие искате да запишете детето си в тази школа, можете да попълните Формуляра за заявяване на желание и ние ще Ви върнем обаждане в рамките на деня 

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=tggCvLpE60636y098e4WKINuhs8siYBPriHLGnwiCllUNjE3WktZWFdNSzNEQzZJTkFVSUNYOFFCMS4u

 

 

 

 

Тази година започваме да споделяме в Блога на "Материка" различни полезни статии за ефективния учебен процес , за организирането на стимулираща и развиваща среда, която вдъхновява и учениците, и техните преподаватели.  

И първото нещо, което ни идва на ум в началото на учебната година са въвеждането на така наречените ГРУПОВИ правила на мястото и на дейността, с която се занимаваме. 

Ако някога сте си задавали въпроса защо е нужно, или пък сте имали несъгласие и чудене за какво са необходими правилата в група , нашата статия с автор Диляна Германова дава кратък отговор на въпроса  :) 

Всеки, който преподава в Материка, е запознат с правилата, които поставяме в началото на заниманията с нова група.

С какво са полезни те за нас и за децата, освен, че създават ред по време на занятия?

Няколко години поред американски психолози изследват ефективното управление на ученици в час. В проучването участват голям брой класове и класни ръководители в начална, прогимназиална и гимназиална степен. Учените стриктно проследили първите няколко седмици от учебния процес, а след това посещавали класните стаи на по-редки интервали.

 След няколко месеца вече се забелязвали драстични разлики в отделните класове.

Откроили се две основни групи според това как учителите подходили към правилата, особено в началото на учебната година:

 1. Учители, които последователно се придържали към ясни правила в началото на годината и
 2. Преподаватели, които прилагали или неясни, двусмислени за децата правила, или невинаги се придържали към училищните правилата в началото на годината. 

Резултатите показали, че в класовете на първата група учители (ясни, постоянни правила в началото на годината) учениците проявили по-голямо съдействие в час, създавали по-малко дисциплинарни проблеми и постигнали по-високи резултати в края на годината. Учениците също така показали по-голямо удовлетворение от ученето, по-голяма степен на спокойствие и по-голямо доволство от престоя си в училище.

Каква била тайната на ефективните учители?

DANCE ON MATH

или изкуството да  преподаваш математика

Вяра Николова - сугестопедагог, преподавател по математика и ИТ, създател на "Материка" 

 

„  Имало едно време ,има го и сега….

Времето, когато един народ пише своята история и създава значими неща,

Обичам да се скитам по света,

да чувам песните на хората и да слушам техните разкази.

 След дълги години странстване, от известно време се намирам в Азия .

Обиколих Непал, Тибет, сега обикалям селата в подножието на планината Хималаи.

Тук още се носи легендата за Авитохол,

 който създал Стара България.

 Всички тук говорят, че прабългарите са били тайнствен и много силен народ.

 Наричали ги „НАРОДЪТ НА СЛЪНЦЕТО“ .

Народ, който притежавал сила и дълбока мъдрост,

 закодирана в най – точния календар на света ,

но някак чуждите народи не могат да открият и вечно търсят онази връзка

за времето и пространството,

закодирана  в най – стария български календар. “

 

  Така започва историята на една  от темите за работа в класовете по математика за 7 клас .

Целият експеримент, който се провежда в продължение на 5 години има за цел да изследва и установи възможността за въвеждане на сугестопедията като метод за преподаване на материала, залегнал по държавен образователен стандарт за 7 клас.  В „Материка“ правим разработки, базирани на метода сугестопедия от 2012 година, като малко по-късно – 2013 година се оформи идеята да бъде направен сугестопедичен учебник по математика, който да следва логиката на сугестопедичния учебник за чужд език, както и методическо ръководство за неговото прилагане.

Темите, които се разглеждат в 7 клас са 7 , като следват хронологията на глобалните теми, залегнали в учебника.  Всяка тема е разработена в съответствие с четирите части на един сугестопедичен цикъл – въведение, концертен сеанс, разработки, представяне . В началото на всяка тема може да се направи входящ тест – интервю, който да се даде отново накрая , за да се установи напредъка на всеки участник в процеса.

„Народът на Слънцето“ е тема, която включва информация за исторически факти , които са добре известни или по -малко известни, но описани в различни източници. Тя запознава учениците с артефактите на създаването на Старобългарският календар, който е обявен от ЮНЕСКО за най-точният стар календар на света. 

 Вплитайки умело междупредметните връзки,  в историята е вместен доста важен материал за 7 клас – определение и теорема за симетрала,  правоъгълен триъгълник с остър ъгъл от 30 градуса, права и обратна теорема, приложение, теорема за медиана в правоъгълен триъгълник . Изкуството да пресъздадеш сухия математически материал като интересна приказка увеличава в пъти възможността материала да бъде запаметен спонтанно. Когато това е придружено с добра визуализация на обектите – чертежи, анимирани обекти и др., тогава създават и трайни образи и помагат по – лесно да се активират при разработките.

Първата част на презентацията акцентира върху разделянето на небесното пространство на 4 основни точки – зимно и лятно слънцестоене, пролетно и есенно равноденствие. Историята разказва за свързването под 180 градуса на точките и въвежда понятието за симетрала. Разкривайки връзките между небесните светила и свързвайки на пръв поглед несвързани неща, се събужда любопитството към неизвестното и се предоставя възможност на мозъка сам да направи връзки,  с които да закодира подадената информация.  Симетричността и повтаряемостта на едни същи правила при устройството на небето внушават идеята за строги правила и зависимости, които биха се открили при всяко природно явление, каквото е хода на слънцето през една календарна година .

 

На преден план се разказва историята създаването и разделянето на небето от положението на Слънцето, на втори план се подава необходимия материал за симетрала – определение, теорема признак, теорема свойство. Така съзнанието е фокусирано върху картината и историята, а подсъзнанието е свободно да попива всички слаби стимули, които се подават в същото време.

 

В следващата  част историята продължава с разказ, който е взаимстван  от етнографията и българските традиции – празниците, свързани с хода на слънцето. Тук съм направила малко интерпретация на знанията и информацията, които имах, като съпоставих основните празници като точки на небето .  На преден план се подава информация, която съдържа много междупредметни връзки – астрономия, като част от физиката и физичните явления, част от старата история, традициите и различните старобългарски празници, които са доста непознати на децата. На втори план се подава доста голям обем знание – правоъгълен триъгълник, теорема признак и теорема свойство за правоъгълен триъгълник с остър ъгъл от 30, равнобедрен правоъгълен триъгълник и свойствата му, теорема за медиана в правоъгълен триъгълник. Знанието се възприема периферно, тъй като фокуса на съзнанието остава върху своеобразният разказ, който се проектира на екрана.

…. Старите българи разделили небето на 4 основни части , всяка от по 91 дни. Така годината според тях се съставяла от 364 дни. Оставал един ден, този ден в който Слънцето завършвало своята обиколка и се скривало за малко преди да започне новият път. И нарекли денят ЕДНАЖДЕН , или ИГНАЖДЕН .Оттогава и до днес хората празнуват ИГНАЖДЕН. След два дни Слънцето застава в една от най-важните си точки  - точката на Зимното слънцестоене.  Там, където нощта е най – дълга , а денят – най – къс, а сянката , която свърза деня с нощта има едно особено свойство . Свързани, трите части образували прекрасен правоъгълен триъгълник, който никой не можел да обърка. Интересното било, че дължината на сянката имала едно особено свойство – само в тази магична нощ на Зимното слънцестоене дължината на сянката / хипотенузата/ се оказала точно два пъти по -дълга от нощта / катета/  и те били убедени, че това се получавало заради острия ъгъл. .....“

След това се проследява промяната на триъгълник с ъгъл от 30 гр до правоъгълен равнобедрен триъгълник в точката на Пролетното равноденствие , като постепенно се проследяват двата основни празника, които са много важни за старите традиции – Богоявление /Йордановден/ и Сирни заговезни / Прошка/ . През празниците се проследява и промяната на ъглите и дължините на катетите на правоъгълния триъгълник, които постепенно стават равни в точката на Пролетното равноденствие. Следвайки този ход на Слънцето,  което спира в определени точки, съответстващи на определени празници, учениците имат възможност да проследят геометричната промяна на елементите и повтаряемостта на зависимостите, които се възприемат парасъзнавано, без акцент върху тях.

Подредени по този начин, се пресъздава красотата на движението на Слънцето около земята  за една календарна година, като се дава храна на мозъка да направи сам връзките и да открие строгите геометрични зависимости, като ги свърже с старите български традиции, които имат все още голям смисъл в живота ни. Повечето деца чуват за традициите под тази форма за първи път и свързването им на втори план със материала по математика им дава възможност да направят връзки и заключения, аз които са досещат в момента и за първи път. Така те изследват и запаметяват по -лесно и за много по -кратко време необходимия материал.

Изкуството да преподаваш математика е като танц. В началото плахо следваш задължителните стъпки, понякога са по-трудни, друг път ти се отдават лесно. Но колкото по -добър ставаш , толкова повече изпитваш вдъхновение да усъвършенстваш стъпките , да ги комбинираш по нов начин , да сътвориш нови стъпки докато откриеш своя танц . Децата обичат математиката, обичат да изследват, да се доказват, да любопитстват, да се изказват, да мислят различно и да решават казуси. Обичат да танцуват върху математика , да се забавляват и да правят нещата с радост. Защото какъв е смисъла да преследваме велики неща , ако не изпитваме радостта по пътя на сътворяването им ?

 

 

Вяра Николова

математик, сугестопедагог

създател на „Материка“

 

 

 

Кратък преглед на изминалата година в „Материка“ или какво ни прави горди и ни зарежда с нестихващ устрем за нови приключения

Акцентът е само върху най - важните ни събития, които бележат 2017 като изключително успешна както за нашите ученици, така и за учителите, които се грижат за тяхното израстване !

 

                  Изминалата година беше изключително важна за екипа ни. Приключваме 2017 с огромно удовлетворение от много усмихнати сърца и променени светове. Защото дълбоко вярваме, че светът на ученето е едно безкрайно предизвикателство, което запазва любопитството на всеки към живота . И ако се погрижим още от началото, когато децата ни попаднат в света на ученето, те да се чувстват приети, спонтанни, да ги подкрепяме , когато изграждат границите си за общуване и принадлежност, те ще  запазят любопитството си и любознанието си винаги да откриват нови неща и да развиват собствената си личност .

През 2017 година срещнахме над 400 деца с вълнуващият свят на „Материка“ и ги потопихме в един различен свят на възприемане на нови знания с интерес, с радост и различни игри, които връщат вярата, че ученето може да бъде интересно и става с радост и любов.

 • В курсовете по Английски език срещнахме и учихме заедно с повече от 120 деца от различни възрасти. Потапяйки ги в един различен свят на красота и общуване на Английски език, те постепенно преодоляха своите бариери и усъвършенстваха своите възможности за общуване. Създадоха един красив свят, в който оживяха историите, написани от техните преподаватели специално за тях и героите от учебниците, с които учат в часовете. Вдъхновени от метода сугестопедия, нашите преподаватели създават онзи свят, в който да подкрепят децата във всяка стъпка за това да овладяват с любов и увереност тънкостите на Английския език. Годината приключи със станалия вече традиция заключителен спектакъл на класовете по Английски език в зала 2 на Фестивалния комплекс .
 • Класовете по състезателна математика се срещнахме с над 80 деца от различни възрасти от 2 до 4 клас, които се влюбиха в света на логическите задачи. Нашата иновативна авторска програма е вдъхновена от методите сугестопедия и неформално обучение и дава възможност на децата да разгърнат своите способност и без страх от грешки или несправяне все с по -уверено да навлизат в света на състезателните задачи. Завършихме авторските разработки, основани на креативност и игрови подход, с който децата имат възможност с лекота да възприемат по – голямо количество материал, поднесен интересно и предизвикателно. Децата от класа по математика в 4 клас се представиха повече от чудесно на различните състезания, завоюваха призовите места и заслужено бяха приети с висок бал в Математическата гимназия след 4 клас .

 

Учениците във 7 клас, които се подготвяха при нас за кандидатстване, бяха приети още на първо класиране там, където пожелаха

През 2017 година в „Материка“ се обучаваха повече от 80 деца в школите за кандидатстване след 7 клас. Успехът им тази година беше много висок – 65 % от децата от школата по БЕЛ изкараха успех повече от 80точки, а 45% от учениците по математика постигнаха 80 и над 80т на изпита, което прави оценка 5,50 и над 5,50. Това още повече затвърди убеждението ни, че високите резултати са следствие от подходяща методика, голям обем съдържание, подадено по подходящ начин , тренировки на формата и вярата, че всеки ученик ще успее.

 

Организирахме летни занимания по състезателна математика, като лауреатите на 3-тото състезание „Материка“ получиха стипендия за безплатно участие в лятната Академия по математика

Вдъхновени от резултатите на годишните ни курсове и водени от желанието да направим процеса на ученето интересен и забавен и през летните месеци, ние разработихме авторска програма за интензивни курсове по състезателна математика. Повече от 50 деца имаха възможността да се докоснат и да творят заедно със свои връстници, овладявайки тънкостите на състезателните теми, поднесени по един съвсем нов и нестандартен начин, което им даде възможност да развихрят въображението си и да се забавляват от сърце, докато решават задачи ?

 

Най – малките ни участници в курсовете, децата 6-7 години с удоволствие и радост всеки ден споделяха красотата на курса „Вече мога да чета и пиша“.

По методиката на проф. Лозанов децата се научават да четат само за 20 дни,  играейки всеки ден със специалните табла, с които украсяваме стените и те постепенно, като на игра , с радост започват да четат цели думи. Следва специалния буквар на проф. Лозанов, който доразвива новите умения, те започват да четат цели текстове, а после и да пишат на цели изречения.

 

Летни сугестопедични курсове по английски език за деца от 6 до 14 години

 

  Потопени в красива и уютна среда, децата от летните Класове по сугестопедичен английски език се потопиха в света на историите от сугестопедичните учебници на проф. Лозанов. В рамките на 3 седмици те с лекота, като на игра усвоиха уменията да четат на Английски език, да водят кратки разговори по между си на езика, а по – големите и да превеждат от английски на български и обратно. Това ни вдъхнови да подобрим историите и да създадем различни нови предизвикателства за следващатна учебна 2017/ 208 година , където посрещнахме нови над 140 деца от 5 години до 10 клас , разпределени в различни групи според нивото на владеене на езика .

 

Повече от 250 деца се забавляваха и научиха нови неща в нашата Лятна съТворителница на детски мечти – Лято 2017

 

Традиционно за 5 година подред Лятната ни програма събра над 250 деца, които се забавляваха на воля всеки ден, участваха в приказните истории, на кито бяха посветени седмиците, научиха много неща в ателиетата по Английсики език, Логика и математика, Наука и експерименти и Разказване на истории. С все по- голям ентусиазъм и желание екипа от аниматори разработваха специални програми по нашата авторска методика, за да провокират любопитството на децата .

 

                                     

Стартирахме новата учебна година с повече от 25% ръст в броя на обучаемите в Класовете по Английски и Руски език, в школите по математика 1 ниво, състезателна математика , школите за кандидатстване след 7 клас по математика и БЕЛ, школите по математика и БЕЛ за 5 и 6 клас . А Детския център, където децата си подготвят домашните след училище, тази година надмина всички очаквания - със специално разработените глобални теми, с много игри и интересни занимания, те вземат и надграждат допълнителен материал по всички основни предмети. Което развива въображението им, създава различни умения, необходими да постигат високи академични резултати.

 

Ние знаем, че ученето може да се случва през радостта, любопитството и играта и това е естествения начин да останем любопитни към ученето през целия съзнателен живот .

 

Previous Next

В последно време все повече се замисляме колко всъщност сме полезни на децата  и от какво биха имали нужда, за да се справят покойно утре с предизвикателствата, пред които ще се изправят. Все повече светът заговаря за новите компетенции на 21 век, които стоят пред световното образование. И това няма нищо общо с количествата написано домашно !

Според сър Кен Робинсън, образователен експерт, който повечето хора разпознават от прекрасната презентация на TED, компетенциите са формулирани по следния начин :

 1. Curiosity – любопитство
 2. Creativity – творчество
 3. Criticism – критично мислене
 4. Communication – общуване
 5. Collaboration – сътрудничество
 6. Compassion – съчувствие
 7. Composure – умението да познаваш себе си
 8. Citizenship – гражданство

Източник  https://magiblagoeva.wordpress.com/2017/09/24/%D0%BE%D1%81%D0%B5%D0%BC%D1%82%D0%B5-%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D0%B5%D1%82%D0%B5%D0%BD%D1%86%D0%B8%D0%B8-%D0%BD%D0%B0-%D1%81%D1%8A%D1%80-%D0%BA%D0%B5%D0%BD-%D1%80%D0%BE%D0%B1%D0%B8%D0%BD%D1%81%D1%8A/

 

Всъщност един проект, в духа на толкова обсъжданото напоследък STEMобразование, дава възможност за много креативност и пространствено мислене. Удоволствието да работиш заедно с приятелите си , в един сплотен екип, е част от изграждането на емоционалната интелигентност на всяко дете.

Представяме Ви проекта „ТАУЪР БРИДЖ“

Тауър Бридж е една от първите спирки на посетителите на Лондон. Той е е построен  от пет различни компании и 432 работника работещи като едно цяло. Това не е особено изненадващо – освен символ на британската столица, Тауър Бридж е инженерно чудо за времето си.

Решението да бъде построен нов мост над Темза е взето през 1876 г., когато трафикът по останалите мостове става прекалено натоварен и преминаването от единия на другия бряг отнема часове.

За да се построи негово умалено копие е необходим сплотен екип от 3 момичета, 3 момчета и един малък първокласник, които  си помагат взаимно, за да разгадаят схемата и да подредят всички негови части. Всеки дава идеи, сами разпределят задачите си, групират се и се изслушват, обединени от една обща цел – строежа на макета. Вяра / 4 кл/ , Маги / 4 кл/  и Мия / 2 кл / , Стефан  /3 кл/ , Филип/ 3 кл/ и Алекс / 2 кл/ , който е съвсем отскоро в екипа, и малкият Боян / 1 кл/  са главните действащи лица в нашата история всеки ден. Най – важното е, че те успяват, обединени от една обща цел, водени от любопитството си и доверието един към друг, да се справят за изключително кратко време.

Офис 1

Варна

бул. "Мария Луиза" 28

+359 887 925757

office@materika.net

Офис 2

Варна

бул. "Мария Луиза" 31

+359 882 953535

office2@materika.net

Офис Лозенец

София

ул. "Плана планина" 1

+359 886 936363

lozenetz@materika.net

© 2005 Materika Foundation. All Rights Reserved.