fbpx

Присъствени курсове за деца и ученици

Креативна математика 6 клас

Креативна математика 6 клас

Admission Open

ШКОЛА ЗА ДОПЪЛНИТЕЛНА ПОДГОТОВКА ЗА УЧИЛИЩЕ
КАК ПРОТИЧА ОБУЧЕНИЕТО В ШКОЛАТА

 

 

Школата има за цел да допълни и затвърди новите знания придобити в училище и решаване на допълнителни задачи, които развиват въображението и логическата мисъл на учениците.

Методиката, която използваме в Центъра е уникална и се прилага единствено при нас вече от 5 години. Тя и разработена на базата на спецификата на възприемане на мозъка, така че без умора да се поема голямо количество материал, което след това бързо да бъде преобразувано в умения за решаване на задачи. Вдъхновени от метода сугестопедия – десугестивна педагогика и неформално учене, ние създадохме авторски материали, които помагат на  децата да разбират и с лекота да възприемат материала, необходим за отличната подготовка за изпита. Учейки по този различен начин, всяко дете първо се успокоява, че може да решава задачи и да научи необходимото количество теореми без стрес. След това потопени в различна среда, те започват да трупат умения за решаване на различни типове задачи, част от които започват да решава и напълно самостоятелно, да се справят постепенно все по – добре на контролни в училище и с домашните в къщи.  В преподаването сме включили подаване и активиране на материала по много и различни начини, така че да се възприеме всеки ученик с лекота, съобразено с неговият стил на учене..

 

След обучение при нас децата ще :

 •         знаят материала от учебника в цялост, не разкъсан, и сами ще могат да правят мисловните връзки и да го използват с лекота на изпита
 •         знаят цялата необходима теория по математика, дори и да не са имали време да я научат в къщи
 •          могат да прилагат наученото в различни типове задачи, в училище или на пробни изпити, като спонтанно ще се досещат за необходимите решения
 •          спонтанното досещане се задълбочава и паметта става все по – услужлива с времето поради спецификата на методиките
 •         се чувстват уверени, че могат да се справят с различни предизвикателства по предметите
 •         опитват да прилагат нови решения без да се отказват
 •         не се притесняват от грешките, поради начина и спецификата на обучение при нас
 •         се учат да развиват различни навици за учене, които не са им били създадени до този момент и които пречат на тяхното самостоятелно развитие / често оприличавани с мързел, незаинтересованост, апатия и др. /
 •         пишат самостоятелно домашни работи, които дискутират
 •         имат готовност и без притеснение обясняват решението на различни типове материал на дъска или пред други, което им осигурява безпроблемно представяне в училище
 •         имат подкрепа от преподавател – ментор от „Материка“, който работи с тях, за да проследява развитието и да помогне за създаване на навици за самоподготовка, ако такива липсват
 •         могат да се представят все по – добре на пробните изпити, организирани от „Материка“, което гарантира и успешното импредставяне на изпитите
 •         искат да решават в допълнително време задачи и тестове в „Материка“ , което гарантира тяхното отлично представяне
 •         учат с радост, идват с желание и вярват в своя успех

Всичко това ни различава много от онова, което се предлага в града като традиционно образование.

Ние вярваме, че единствено по този различен начин децата преминават с лекота и без създаване на излишни негативни чувства към годината, в която се кандидатства . 

Работа с тестове, решаване на логически задачи, усвояване на нови типове задачи, обучение чрез казуси - това е малка част от амбициозната програма на Центъра, по която работим и развиваме интелекта на учениците

КАК ПРОТИЧА ОБУЧЕНИЕТО 

- Занятията са по 3,5 уч. часа и се провеждат всяка събота  в залите на Училища МАТЕРИКА

- Групите са малки, по 8 - 10 ученика, което гарантира качествено обучение с възможност за персонално внимание към всяко дете

- В школите се работи по СПЕЦИАЛИЗИРАНА ПРОГРАМА ЗА ПОДГОТОВКА на материала за 6 клас, която е една и съща във всички групи, независимо от преподавателите и учениците.

- На всяко занятие се акцентува върху пълното усвояване на задължителния материал от училище и на решаване на допълнителни специални материали , които са подготвени в школата. Занятието завършва със домашна работа

- Домашната работа са проверява в началото на всяко следващо занятие.

- По време на всяка школа се прави самостоятелен тест или друга самостоятелна работа, което позволява да се следи системната подготовка на учениците 

- При посещаване без домашна работа или при отсъствие от школата , родителите получават незабавна обратна връзка

 

КАКВО ПОЛУЧАВАТЕ ПО ВРЕМЕ НА ОБУЧЕНИЕТО

По време на цялостната подготовка Вашето дете получава:

- качествено и професионално обучение от преподавателите на Училища "Материка", които имат достатъчно голям опит в подготовката за изпити по математика - само през 2011 година отличните оценки на изпита по математика са 15 , а средния успех на школата по математика - при 90 ученика, които се явиха на изпит, е 5.000.

- всички най-нови материали и помагала, които отговарят на последните изисквания на МОН

- допълнителни авторски разработки на тестове и контролни работи,

- на всяко занятие получавате допълнителни тестове, разработки и други материали, които съпътстват обучението в групите

- система за онлайн обучение, която дава възможност за допълнителни тренировки за усъвършенстване на уменията за решаване на тестове

 

- внедряване на система за безплатни консултации с онлайн преподавател и виртуална класна стая - едно удобство на обучението, което спестява средства и време за път до Центъра, но осигурява безплатна онлайн помощ от преподавател през седмицата

Subject List (3 Subjects)

Course Teacher (1 Teacher)

Милена Илиева

Милена Илиева

Математика

Офис 1

Варна

бул. "Мария Луиза" 28

+359 887 925757

office@materika.net

Офис 2

Варна

бул. "Мария Луиза" 31

+359 882 953535

office2@materika.net

Офис Лозенец

София

ул. "Плана планина" 1

+359 886 936363

lozenetz@materika.net

© 2005 Materika Foundation. All Rights Reserved.

Search