fbpx

Български език и литература
за 7-ми клас

подготовка за НВО

ЗА КОГО Е ПРЕДНАЗНАЧЕНА ШКОЛАТА

по Български език и литература за подготовка за НВО след 7-ми клас

Обучението е предназначено за всички ученици, които искат да се представят отлично на предстоящите изпити след 7 клас.

Обръща се внимание на системното усвояване на текущия материал, който се надгражда с допълнителни авторски материали, разработени от колектива на Материка и постоянна обратна връзка за степента на усвояване, чрез решаване на самостоятелни тестове.

КУРС / ШКОЛА ПО БЪЛГАРСКИ ЕЗИК И ЛИТЕРАТУРА ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ СЛЕД 7 КЛАС

Школата по Български език и литература след 7 клас дава възможност за допълване на учебния материал и усвояване на пропуските в училище. Програмата на курса е съобразена с изискванията за кандидатстване в гимназиите.

Новаторският подход в този курс включва използването на метода Сугестопедия, който цели да разкрие скритите паметови резерви и да стимулира творческото и креативно мислене. Този метод на обучение позволява по-бързо и лесно усвояване на учебния материал без излишно напрежение и умора.
Курсът предоставя теоретични познания в областта на граматиката и литературата, като също така се фокусира върху тяхното приложение в трансформиращия преразказ.
Предоставят се авторски материали, които помагат на учениците да разберат и усвоят учебния материал, необходим за успешното подредставяне на матурата. Този учебен подход позволява на всеки ученик да се чувства спокоен при решаване на граматически тестове и създаване на преразкази без стрес. 

Преподавателите включват и разнообразни методи и подходи към предаването и активизирането на материала, съобразени с индивидуалния учебен стил на всеки ученик.

Alt Text

Обучение по Български език и литература по специална авторска система, основана на методите сугестопедия и неформално обучение за разкриване на резервния комплекс на децата и развитие на талантите им. Обучението се провежда присъствено в залите на Материка и/или се осъществява чрез комбиниране на синхронно и асинхронно обучение в електронна среда - дистанционно (Online).

Продължителност:
от септември до юни по предварително изготвен график, съобразен с почивните дни и ваканциите.

 • За учебната 2024/2025 година предлагаме следните пакети за обучение по БЕЛ за подготовка за НВО след 7 клас:

Alt Text
Сравнителна таблица на пакети за обучение в 7 клас НВО

Посещения:


В групови занятия: веднъж седмично по 3 уч. часа. Занятията провеждани в делнични дни са съобразени със смените на децата в училище и са дублирани - в предиобедните часове преди или в следобедните часове след училище.
В индивидуални уроци: веднъж седмично по 1,5 учебни часа.

СЛЕД ОБУЧЕНИЕ ПРИ НАС ДЕЦАТА ЩЕ:

 • знаят материала от учебника в цялост, не разкъсан, и сами ще могат да правят мисловните връзки и да го използват с лекота на изпита
 • знаят цялата необходима теория по БЕЛ , дори и да не са имали време да я научат в къщи.
 • могат да прилагат наученото в различни типове задачи, в училище или на пробни изпити, като спонтанно ще се досещат за необходимите решения
 • спонтанното досещане се задълбочава и паметта става все по-услужлива с времето поради спецификата на методиките
 • се чувстват уверени, че могат да се справят с различни предизвикателства по предметите
 • опитват да прилагат нови решения без да се отказват
 • не се притесняват от грешките, поради начина и спецификата на обучение при нас
 • се учат да развиват различни навици за учене, които не са им били създадени до този момент и които пречат на тяхното самостоятелно развитие / често оприличавани с мързел, незаинтересованост, апатия и др. /
 • пишат самостоятелно домашни работи, които дискутират
 • имат готовност и без притеснение обясняват решението на различни типове материал на дъска или пред други, което им осигурява безпроблемно представяне в училище
 • имат подкрепа от преподавател – ментор от „Материка“, който работи с тях, за да проследява развитието и да помогне за създаване на навици за самоподготовка, ако такива липсват
 • могат да се представят все по-добре на пробните изпити, организирани от „Материка“, което гарантира и успешното импредставяне на изпитите
 • искат да решават в допълнително време тестове по БЕЛ и преразкази в „Материка“ , което гарантира тяхното отлично представяне
 • учат с радост, идват с желание и вярват в своя успех


Всичко това ни различава много от онова, което се предлага като традиционно образование.

Ние вярваме, че единствено по този различен начин децата преминават с лекота и без създаване на излишни негативни чувства към годината, в която се кандидатства.

ЦЕНИ И ОТСТЪПКИ

В Материка Варна
Групови занятия:
* Неделя от 09:30 до 11:45
* Неделя от 12:30 до 14:45
* Понеделник от 10:15 до 12:30 или от 15:30 до 17:45

Индивидуалните уроци и груповите упражнения са според смените на децата.

В Материка София:

В Материка София:

ЦЕНИ И ОТСТЪПКИ

Записването за годишно обучение в Материка можете да направите в една от следните кампании:

ПЪРВА КАМПАНИЯ за записване  –  НАЧАЛО – 15 май – край 30 юни 2024 г.

 • При записване в тази кампания можете да изберете удобна група за Вашето дете и да се възползвате от ПРОМОЦИАЛНА ЦЕНА за обучение.

ВТОРА КАМПАНИЯ за записване: след 1 юли 2024 г.

 • В тази кампания се попълват незаетите места и се записвате на индексирани цени за обучение през учебната 2024/2025 година.

ОТСТЪПКИ:

 • При записване на пакетно обучение от два предмета - имате право на 5% допълнителна отстъпка и за двата предмета;

 • Децата посещавали обучения в Материка предходните години имат възможността да се възползват от Отстъпка "Лоялност":

  • BRONZE - при годишно обучение в Материка в последната година -5%

  • SILVER - при годишно обучение в Материка в последнате две годинии  -8%

  • GOLD - при годишно обучение в Материка в последнате три или повече годинии  -10%

 • При записване на Две деца от семейсто - имате право на 5% допълнителна отстъпка за всяко дете.

 • Максималното натрупване на отстъпки е до 15%;

 • При плащане на вноски,  Материка има право при промяна на икономическите условия да промени едностранно размера на дължимите и неплатени вноски за обучението.

След като се свържете с нас, ще Ви бъде изготвена и изпратена конкретна оферта, изчислена съгласно възможните отстъпки.

При записване на пакетно обучение с МАТ 7-ми клас - имате право на 5% допълнителна отстъпка и за двата предмета.

За да получите повече информация, изпратете ни запитване и ние ще се свържем с вас!

КАК ПРОТИЧА ОБУЧЕНИЕТО

Записването на децата и разпределянето им в групите става след специално интервю за запознаване на ученика с преподавателя, където се установява нивото на познанията по математика от 5 и 6 клас. След това се предлага най – подходящата група и преподавател, за да може детето да разгърне своя потенциал.

Подготовката включва:

Едно занятие в група всяка седмица по 3 учебни часа в залите на Материка. В групата се надгражда материала, предвиден в учебника за 7 клас, като се използва сугетопедичния метод за преподаване на по-голямо количество материал чрез дидактически игри, специално подбрани упражнения и задачи, истории и т.н., което води до разкриване на резервите и улеснява възприемането на материала. Различния начин на обучение води до по-голяма ефективност във възприемането на цялостния материал, създаването на връзки между отделните елементи на уроците и възприемане на по-голямо количество материал без стрес и умора.

Един индивидуален урок седмично (за пакети "Стандарт" и "Премиум"), в предварително избран ден, където се обръща специално внимание на пропуските или особеностите на всяко дете при усвояването на материала.

На всяко занятие се разглежда съответната граматика по Български език и материала по литература. На всеки урок се дава граматически тест, който наподобява материала от изпита, което помага за постепенно усвояване на новия материал и тренира уменията за решаване на теста

В школите се работи по СПЕЦИАЛИЗИРАНА ПРОГРАМА ЗА ПОДГОТОВКА за изпит, която е една и съща във всички групи, независимо от преподавателите и учениците

Всеки път учениците получават домашно - преразказ или друга тема по материала, което задължително се проверява от преподавателите на следващият час

От месец януари до матурата се повеждат ежемесечни пробни изпити в училищна среда. Това дава възможност учениците да се тренират в обстановка, изключително близка до тази на изпита

Alt Text

Light Up Your Mind, Shape Your Future
MATERIKA

Над 17 годишен опит и експертиза в подготовката на ученици за кандидатстване след 7 клас 

Нашият среден резултат от матурата по БЕЛ след 7-ми клас 2023 година е 86 точки.Габриела Костадинова - 95 т Кристиан Райчев – 95 т Димана Николова 90,5 тИвайла Георгиева- 90 т Иван Иванов Митев - 90 тВасил Желев - 89,5Елица Лефтерова - 89
Alt Text

Light Up Your Mind, Shape Your Future
MATERIKA

Над 17 годишен опит и експертиза в подготовката на ученици за кандидатстване след 7 клас 

ЗАЩО ДА ИЗБЕРЕТЕ НАС:

Школата по БЕЛ към  МАТЕРИКА е създадена и работи успешно от 2008 година.

Използваме методите Сугестопедия и Неформално обучение, за да вдъхновим децата и да разкрием техните творчески и паметови резерви

Програмата, по която се обучават учениците, е съобразена с новата програма на МОН за тестово изпитване през I модул на изпита и преразказ на непознат текст , според изискванията на II модул.

Курсът за подготовка е разработен спрямо най-добрите практики за обучение и включва както теоретичен материал, така и достатъчно задачи и упражнения, като успешно се комбинира материалът от училище с множество допълнителни задачи.

В школите се работи по СПЕЦИАЛИЗИРАНА ПРОГРАМА ЗА ПОДГОТОВКА за изпит, която е една и съща във всички групи, независимо от преподавателите и учениците

При нас за целия курс на обучение учениците усвояват напълно учебния материал и начина за успешно решаване на тестови въпроси, което води и до отлично представяне на изпитите. Учебните пособия се допълват от допълнително подготвени и разработени материали от преподавателите в школата. От втория учебен срок се стартира провеждането на пробни изпити, които поставят учениците в пряка конкуренция и мотивират успешното им представяне

Как да запишете детето си

на обучение по Български език и литература в Материка

1

Свържете се с нас по телефона, заповядайте на място в един от офисите ни или попълнете формуляра за запитване преди началото на учебната година.

2

Ние ще се свържем с Вас и заедно ще обсъдим възможностите за обучение на детето Ви спрямо възрастта му и целите му, свързани с успеха по Български език и литература.

3

Може да поканим детето Ви да се срещне с наш преподавател, за определяне на нивото и да подберем най-подходящото за него ниво.

4

Ще обсъдим резултатите, ще изберем група, която подхожда на целите Ви и ще финализираме документите за записване.

Работно време на офисите

МАТЕРИКА ВАРНА
понедeлник - петък: 8:30 - 17:30
събота - неделя: 09:00 - 17:00

МАТЕРИКА СОФИЯ
понедeлник - петък: 8:30 - 17:30
събота: 09:00 - 17:00
неделя - почивен ден

Свържете се с нас

Свържете се с нас сега и резервирайте място за специалния ни курс за подготовка на седмокласници.


В случай че се нуждаете от допълнителна информация - обадете ни се на посочените за София или Варна телефони или
направете запитване, чрез формуляра - ние ще се свърщем с Вас в най-скоро време.

С удоволствие ще Ви предоставим допълнителни детайли, които да ви помогнат да вземете информирано решение.

Материка Варна
Материка Варнабул. Мария Луиза 31аoffice@materika.net
+359 887 925757
Материка София
Материка Софияул. Плана планина 1lozenetz@materika.net
+359 886 936363

Офис Варна

Варна

бул. "Мария Луиза" 31

☎️ +359 887 925757

✉️ office@materika.net

Facebook

Instagram

Youtube

Офис Лозенец

София

ул. "Плана планина" 1

☎️+359 886 936363

✉️ lozenetz@materika.net

Facebook

Instagram

Youtube

© 2005 Materika Foundation. All Rights Reserved.

Search